.

РусскийУкраїнськаEnglish

  Стаття 20. Права, функції і обов’язки куратора печери.

1. Куратор печери набуває наступні права:

а)     Статус куратора печерного об'єкта за замовчуванням, надає його першовідкривачам тимчасово, на період дії такого статусу, виключні права на його відвідування й проведення досліджень.

б)     Статус офіційного куратора печерного об'єкта надає йому виключні права на проведення досліджень та організацію його відвідувань на постійній основі.

в)     Виключні права на відвідування й проведення досліджень печерного об'єкта означає що спелеологічний клуб набуває виключне і пріоритетне право проведення досліджень в печері та надання найменування як самій печері так і її об’єктам, одноособового та на свій власний розсуд визначення регламенту проведення досліджень та відвідування печери іншими спелеологами.

г)       Встановлення дверей, грат та інших засобів контролю та обмеження доступу в печеру.

д)     Надання дозволу (погодження) на відвідування печери та проведення дослідження в ній.

2. На куратора печери покладаються наступні обов’язки:

а)     Охорона та збереження печери та базової охоронної території;

б)     Контроль за поточним станом печери та навколишньої охоронної території.

в)     Проведення досліджень та відкриття нових продовжень та районів печери.

г)       Ведення карти печери, що відображає поточний стан її дослідження.

д)     Визначення умов, порядку та послідовності її відвідування печери сторонніми спелеологічними організаціями та іншими відвідувачами.

е)     Надання визначеної законодавством звітності та інформації в уповноважені державні установи.

3. Куратор печери виконує наступні функції:

а)     Основного та єдиного повноправного розпорядника печери в рамках передбачених законом та відповідними правовстановлюючими документами на печеру, що надані куратору;

б)     Ведення контролю за поточним перебуванням в печері груп спелеологів та інших відвідувачів (за умови що таке перебування здійснюється за попереднім погодженням з куратором);

в)     Надання погоджень на відвідування печери або проведення дослідження та картування в ній представникам інших спелеологічних організацій та наукових установ;

г)       Координація роботи різних спелеологічних груп та клубів в печері;

д)     Забезпечення умов для проведення наукових досліджень в печері науковими установами та окремими науковцями.

4. Тимчасовий куратор печери з числа органів екологічного контролю, зазначений в п.4 Ст.19 закону , набуває права та обов’язки, які зазначені в п. 1.г, 1.д, 2.а, 2.б, 2.д п.3 даної статті закону.   

 

Стаття 21. Встановлення обмежень доступу в печери.

1.   Куратор печери зобов’язаний не забороняти її відвідування без вагомих підстав і за умови не створення перешкод для планової роботи куратора або інших груп спелеологів у печері.

2.   Куратор печери має приймати всі міри для залучення до дослідження печери широкі кола як вітчизняного, так і закордонного спелеологічного співтовариства.

3.   Доступ до печери може бути закритий або обмежений за рішенням державних органів екологічного контролю або геологічного контролю.

4.   Підстави для відмови у відвідуванні печери або проведення в ній самостійних досліджень:

а)   погана фізична або спеціальна спелеологічна підготовка;

б)   відсутність необхідного спеціалізованого спелеологічного спорядження;

в)   поганий фізичний стан або явні ознаки алкогольного (чи наркотичного) сп'яніння;

г)    несанкціоноване проникнення або спроби такого проникнення в печеру, які мали місце раніше з боку цих осіб;

д)   порушення умов безпеки, що призвело або могло призвести до виникнення надзвичайної ситуації які мали місце під час попереднього перебування в печері цих спелеологів або представників наукових установ;

е)   не виконання вимог призначеного куратором провідника під час попереднього перебування в печері;

ж)  не зняття та залишення в печері свого встановленого спорядження (крім випадків стаціонарного спорядження встановленого за погодженням з куратором), що мало місце раніше;

з)    не виконання обов’язкових вимог прибирання та виносу на поверхню сміття після свого попереднього перебуванні в печері;

и)  випадки знищення, пошкодження або спроба такого пошкодження будь яких печерних утворень та представників тваринного світу печер, що мали місце раніше;

к)    здійснення під час попереднього відвідування печери несанкціонованого куратором виносу або спроби такого виносу будь яких печерних утворень та представників її тваринного світу.

5.   Вказані підстави для відмови у відвідуванні печери є також чинними і у випадку, якщо в складі групи спелеологів, що подала заявку, є хоча б одна особа, яка раніше особисто здійснила вказані порушення або була у складі групи що їх здійснила. В цьому випадку рішення куратора на надання погодження приймається індивідуально.

6.   Куратор печери зобов'язаний негайно повідомляти органи Держекоінспекції, місцевої влади та МВС про всі виявлені випадки несанкціонованого проникнення в печеру та про порушення сервітутів встановлених для печери та її охоронної зони.

7.   Куратор печери має право вимагати від органів МВС і органів місцевого самоврядування вживання адміністративних заходів, передбачених законодавством,  до вказаних порушників у формі їх затримування та видворяння з охоронної території печери або з території місцевої громади.

8.   Органи державної екологічної інспекції зобов’язані на підставі подання куратора печери щодо виявлених порушень застосувати передбачені ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України" санкції до виявлених порушників – як окремих фізичних осіб, туристів, - спелеологів, так і до організації, чиї представники вчинили вказані правопорушення.

 

РОЗДІЛ V.

 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА НАБУТТЯ ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧИХ  

ДОКУМЕНТІВ НА ПЕЧЕРИ.

 

Стаття 22. Оформлення статусу куратора печери.

1. Спелеоклуб для підтвердження свого офіційного статусу постійного куратора печери зобов’язаний оформити і отримати наступний комплект правовстановлюючих документів:

а)  Спецдозвіл на користування надрами – печерою;

б)  Угода про умови користування надрами;

в)  Програма робіт, затверджена Мінприроди;

г)    Акт про надання гірничого відводу;

д)  Положення про печеру (карстову порожнину);

е)  Положення про охоронну зону печери;

ж) Охоронне зобов’язання;

з)   Картографічні матеріали;

и)  Опис і характеристика печерного об’єкту;

к)   Заявка в Держгеокадастр про включення печерного об’єкту в офіційний кадастр печер України;

л)  Довідка (виписка) з Держгеокадастру про реєстрацію печерного об’єкту в кадастрі печер України з зазначенням її куратора;

2. Спецдозвіл - спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами (ділянкою надр), що надається "Державною службою геології та надр України" (Держгеонадр) у відповідності до «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» затвердженого КМ України (Постанова № 615 від 30.05.11р.).

Спецдозвіл є обов’язковим документом для користувача ділянкою надр – печерою згідно Ст.16 «Кодексу України про надра».

Спецдозвіл становить первинний та основний документ, що однозначно визначає виключне право вказаного в ньому надрокористувача - спелеоклубу на одноособове розпорядження зазначеною в ньому карстовою порожниною відповідно до вказаних в Спецдозволі та Угоди до неї норм, обмежень і умов використання печерного об’єкту. 

Лента последних новостей

 

 Новые районы в пещере Оптимистической !!!

читать дальше >>>

Покушение на жизнь!

Отстаивание пещер под дулом пистолета.
Читать дальше>>>


Музей спелеологии

Мы обращаемся ко всем с большой просьбой!
Если у вас или ваших знакомых есть старое снаряжение, экспонаты связанные с эволюцией света или старые горелки-примусы пожалуйста свяжитесь с нами и передайте их в музей.читать дальше>>>


Зачем чиновникам пещеры?

altНПП Днестровский каньон, как следовало ожидать, не только рейдеры, но и полные бездельники. Всем известен факт про то, как рейдерскими способами...

итать дальше >>>

We have 11 guests online

ZURSGS site cavers »

ZURSGS site cavers

Weather at the Korolivka »

CONTACTS »

Контакты

Guided tours to caves »

Statistics »

Today191
Yesterday394
This week585
This month10688
All days689154