.

РусскийУкраїнськаEnglish

Стаття 13. Забезпечення спеціальних умов охорони та використання печер.

1.   Отримання карстовою порожниною  офіційного статусу печерного об’єкту встановлює з цього моменту вимоги спеціальної охорони, обмежений режим доступу, вилучення з господарського використання для даного природного комплексу та заборону будь-якої діяльності, яка може негативно впливати на його стан.

2.   Спеціальні умови щодо печер, які зазначені в даному законі, а також загальні умови щодо пам’яток природи визначені ЗУ «Про природно-заповідний фонд України», "Про охорону навколишнього природного середовища" розповсюджуються на всі печерні об’єкти, незалежно від категорії набутого ними статусу.

3.   Печерні об’єкти як природні комплекси, що мають особливу екологічну і наукову цінність, вилучаються з господарського використання у відповідності  до Ст.61 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

4.   Карстові об'єкти що розташовані або виявлені на землях, які перебувають в оренді, в комунальній або приватній власності, повинні бути виведені як властиво печери – об’єкти надр із відповідної власності та передані у державну власність або власність місцевої громади с наступним визначенням  куратора печери. Куратор печери визначається згідно Ст.18, Ст.19, Ст.28, Ст.29 даного закону.

 

Стаття 14. Базова (первинна) охоронна територія печери.

1.      Державними та місцевими органами влади має бути виділена та зарезервована базова (первинна) охоронна територія яка розташована навколо входу в печерний об’єкт. Мінімальна площа такої базової охоронної території має становити не менше 0,05га. Межи охоронної території мають бути позначені та зафіксовані в натурі.

2.      Територія базової охоронної зони вилучається з господарського користування. На землях базової охоронної зони навколо входу в печерний об’єкт згідно Ст.6, Ст.7 ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан печери чи перешкоджає її дослідженню та охороні, включаючи заборону проведення меліоративних, лісовпорядних та орних робіт.

 

Стаття 15. Загальна охоронна зона печери.

1.      Органи державної екологічної інспекції разом з місцевими органами влади зобов’язані забезпечити створення загальної охоронної зони над всією площею розташування печери під землею відповідно до її карти та плану.

2.      Територія загальної охоронної зони не вилучається з господарського користування. Для неї органами державної екологічної інспекції встановлюються сервітути щодо проведення на ній меліоративних, лісовпорядних та орних робіт.

3.      Враховуючи специфічне значення для утворення та зберігання печер гідрологічних обставин, водозбору та поверхневих стоків на території розташування печерного об’єкту, органами державної екологічної інспекції зобов’язані додатково встановити сервітути щодо заборони проведення вирубки лісових насаджень та зміни рельєфу, а також інших робіт, які призводять або можуть призвести до зміни гідрологічного режиму.

 

Стаття 16. Відання та розпорядження територіями охоронних зон.

Території, що резервуються з метою створення охоронної зони над площею (планом) розташування під землею печерного об’єкту, залишаються у віданні їх землевласників та землекористувачів і використовуються за цільовим призначенням з додержанням особливих вимог охорони навколишнього природного середовища, що визначаються відповідним рішеннями про резервування.

 

РОЗДІЛ IV.

ПРАВОВИЙ СТАТУС СПЕЛЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПЕЧЕРАМИ

 

Стаття 17. Власність на печерні об'єкти та розпорядження ними

1.    Власність на печерні об'єкти як частину надр згідно Ст.4. «Кодексу України про надра» є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування з метою подальшого їх дослідження, екскурсійно-туристичного чи медичного користування.

2.     Для поточного управління, проведення досліджень і охорони печери та території навколо них можуть передаються  у відання (користування) спелеологічним організаціям як їх перше-відкривачам або дослідникам у відповідності до Ст.4, Ст.12 та Ст.13 ЗУ "Про природно заповідний фонд України" та Ст.13, Ст.14 «Кодексу України про надра».

3.    Спелеологічним організаціям печери передаються в тимчасове та обмежене розпорядження згідно умов спеціального дозволу на користування надрами. Відповідне опікування печерними об’єктами реалізується у формі кураторства спелеоклубів над ними.

4.    Спелеологічній організації, якій печерний об’єкт переданий у відання та розпорядження, для виконання своїх обов’язків та законодавчого забезпечення її прав надається спеціальний офіційний статус «куратор печери».

5.    Спелеологічним організаціям та спелеологам - громадянам України надається безумовне право проводити на ініціативній основі і за власний кошт пошукові роботи по відкриттю нових печер на всій території України.

 

Стаття 18. Куратор печери.

1.    Куратор (розпорядник) печери це юридична особа - спелеоклуб або наукова установа, якій на постійній та офіційно визнаній основі переданий у відання конкретний карстовий об'єкт (печера, понор, лійка) і яка в межах наданих повноважень здійснює його розпорядження, дослідження та охорону, визначає регламент і контролює відвідування печерного об’єкту та несе відповідальність за його збереження.

2.    Куратором печери може бути тільки юридична особа – громадська спелеологічна організація або наукова установа.

3.    Можливе кураторство одного спелеоклубу над декількома карстовими об'єктами.

4.    Першочерговим правом на набуття статусу куратора володіють першовідкривачі або перше-дослідники нової печери. Відповідний пріоритет спелеологічної організації встановлюється виключно на підставі дати першого публічного повідомлення про факт відкриття карстової порожнини або про її перше-проходження згідно Розд. VI даного Закону.

 

Стаття 19. Категорії статусу куратор печери.

Встановлюються три категорії статусу куратор печери: тимчасовий за замовчуванням (не офіційний), тимчасовий офіційний, постійний офіційний.

1.    Неофіційний тимчасовий статус куратора печери за замовчуванням спелеоклуб автоматично набуває по факту відкриття або здійснення ним перше-проходження або перше-картування печери.

2.    Підставу визнання за перше-відкривачами печери статусу її куратора за замовчуванням становить надання відповідного публічного повідомлення про відкриття печерного об'єкта. Цей статус неофіційного куратора набувається спелеологічною організацією на основі права першовідкривача і першого дослідника печери.

Статус куратора печери за замовчуванням дійсний на протязі обмеженого терміну відведеного Ст.31 даного Закону для подачі офіційної заявки  про відкриття нової печери в уповноважений державний орган - Держгеокадастр  з метою набуття офіційного статусу куратора печери.

3.   Офіційний тимчасовий статус куратора печери набувається спелеоклубом на підставі поданої заявки в Держгеокадастр та відповідної реєстрації печери в офіційному резервному каталогу печер. Він діє на період відкриття і первісного дослідження, до моменту оформлення і отримання офіційного статусу постійного куратора печери.

4.   Офіційний статус постійного куратора печери набувається спелеологічною організацією з моменту одержання спецдозволу на користування надрами – печерою при умові подальшого обов’язкового оформлення передбачених у Ст.22 документів та подачі відповідної заявки в Держгеокадастр про включення цієї печери в офіційний кадастр печер України.

5.    Для печер, що давно відкриті але не мають куратора або постійного дослідника, функції її тимчасового куратора покладаються на місцеві органи екологічного контролю. Такі печери вносяться органами екологічного контролю у список печер відкритих для призначення постійного куратора. В даному випадку постійний куратор для такої печери визначається  на підставі відповідної ініціативи певного суб’єкта спелеологічної діяльності. 

6.    У випадку, якщо вивчення печери ніким не проводиться, куратором печери по замовченню вважається спелеоклуб, у географічній області виїздів якого перебуває дана печера та який виявив бажання взяти дану печеру під свою опіку та надав публічне повідомлення про свої відповідні наміри.ЗУРСГС Сайт спелеологів »


Погода в Королівці »

Контакти »

Контакти

Экскурсії до печер »

Статистика »

Сьогодні133
Вчора340
На цьому тижні1870
В цьому місяці1393
Всього671690