.

РусскийУкраїнськаEnglish

 

Стаття 31. Умови відвідування та досліджень печерних об’єктів.

1.   При наявності публічного повідомлення про відкриття печерного об'єкта його відвідування іншими суб’єктами спелеологічної діяльності можливо тільки за узгодженням з його першовідкривачами.

2.   Протягом 12 календарних місяців після публічного оголошення про відкриття печери відповідний суб’єкт спелеологічної діяльності зобов'язаний подати в спеціалізований державний орган – Держгеокадастр  офіційну заявку на реєстрацію печерного об'єкта згідно вимог п.3 Ст.58 даного закону.

3.   Дана заявка служить підставою для офіційного визнання та реєстрації пріоритету даного суб’єкта спелеологічної діяльності як першовідкривача печерного об'єкта та подальшого встановлення для нього офіційного статусу тимчасового куратора печери.

4.   Для реєстрації факту первопрохождения та факту первинного (пріоритетного) картування печерного об'єкту першовідкривачі повинні не пізніше 18  місяців із дати відкриття подати заявку (звіт) про проведення в ньому досліджень та отримані результати. Дана заявка є базовою підставою для реєстрації пріоритету за даним суб’єктом спелеологічної діяльності на проведення досліджень і набуття ним в подальшому постійного  статусу куратора печери.

5.   З дати подачі такої заявки та її реєстрації в Держгеокадастрі відвідування та проведення досліджень у даному печерному об'єкті іншими суб’єктами спелеологічної діяльності можливо виключно на підставі попереднього одержання згоди на це її першовідкривачів або кураторів. Дана згода може бути надана в будь-якій формі, що дозволяє зафіксувати та надалі підтвердити факт його одержання, в тому числі у формі публічного повідомлення.

6.   Не подання відкривачем печери на протязі понад 18  місяців після дати публічного повідомлення про відкриття печери, заявки, обумовленої в п.2 даної статті, засвідчує факт не проведення ним досліджень печери. У цьому випадку для відвідування такого печерного об'єкта та його дослідження іншими спелеологами достатньо простого повідомлення про свої наміри першовідкривачів. Таке повідомлення може бути здійснено в будь-якій формі, що дозволяє зафіксувати й надалі підтвердити факт його одержання, в тому числі у формі публічного повідомлення.

7.   Якщо протягом 2-х років з дати відкриття заявка на реєстрацію печерного об'єкта або звіт про його дослідження перше-відкривачами в Держгеокадастр не подавались, то даний печерний об'єкт вважається вільним для його дослідження будь-якими іншим суб’єктом спелеологічної діяльності без повідомлення або одержання дозволу від перше-відкривачів печери. В цьому випадку такий відмінний від перше-відкривача суб’єкт спелеологічної діяльності в подальшому має право набути всі права та статуси (крім статусу перше-відкривача), передбачені Ст.18, Ст.22, Ст.28 даного закону.

 

Стаття 32. Порядок надання імені печері та її окремим об’єктам.

1.     Беззаперечне і безумовне право на привласнення особистого найменування відкритій ним печері належить першовідкривачу печери. У випадку відсутності такого імені наданого першовідкривачем, право найменування печери в першочерговому порядку надається першопрохідникам печери або її дослідникам, що склали першу карту печери. Ці події мають бути підтверджені наданням останніми публічного повідомлення або відповідної заявки в Держгеокадастр. При цьому слід послуговуватись рекомендаціям Розд.VII закону.

2.     Першим дослідникам, а в подальшому куратору печери належить виключне право на іменування відкритих ним у ході її дослідження частин та об'єктів печери.

3.     Спелеологам і спелеологічними організаціям, які здійснили або продовжили першепроходження печери що не мала на цей момент куратора, право на іменування відкритих ними частин та об'єктів печери належить тільки в дослідженій під час первопрохождения частини печери.

4.     У випадку, коли дослідження печери проводяться сторонніми спелеологами за узгодженням з її куратором, надані ними найменування окремим об'єктам печери, які відкриті ними, підлягають наступному узгодженню з її куратором та їх затвердженню перед внесенням на офіційну карту. Право ухвалення остаточного рішення в цьому випадку належить куратору печери.

 

Стаття 33. Порядок використання (розпорядження) картографічних матеріалів.

1.   Куратор печери одноосібно складає та веде поточну карту печери і відповідає за її достовірність. Офіційними вважаються тільки картографічні матеріали які складені та затверджені куратором печери.

2.   Право роботи з повною картою печери належить виключно її куратору, а до його призначення – перше-відкривачу печери. Всім іншим суб’єктам спелеологічної діяльності при необхідності доступ надається тільки до окремої частини карти печери, яка визначається її куратором.

3.   Куратору печери належить виключне право розпорядження всіма картографічними та описовими матеріалами печери та одноособове визначення умов надання всієї карти або її частини стороннім суб’єктам спелеологічної діяльності

4.   У випадку, коли дослідження печери проводяться за узгодженням з її куратором сторонньою спелеологічною групою або клубом, виконані ними картографічні матеріали та описи підлягають обов'язковій передачі кураторові. Передача їх третім особам забороняється.

 

Стаття 34. Авторське право на картографічні матеріали печери.

1.   Авторське право (копірайт) на карту та опис печери встановлюється за замовчуванням з моменту першого публічного повідомлення про проведення картографуванні печери. Даний принцип відповідає законодавству України за яким охорона витвору виникає з моменту його створення.

2.   Авторське право на карту та опис печери виникає за умови, якщо її сумарна довжина досліджених та нанесених на карту ходів становить не менш 5м  горизонтальної печери, або для вертикальної печери глибина від краю лійки становить не менш 20м.

3.   Копірайт на карту печери належить по замовченню тому суб'єкту спелеологічної діяльності який першим подав відповідне публічне повідомлення або згаданий в такому повідомленні, як такий, що провів першу топографічну зйомку печери.

4.   Суб’єкт спелеологічної діяльності. якому належить авторське право на карту печери, використовує відповідний знак © «Копірайт» на власний розсуд що до любої частини створених ним картографічних матеріалів і описів печери, її фотографій та фільмів.

5.   Авторське право на карту печери оформляється шляхом державної реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності України (ДСІВ) згідно вимог ЗУ "Про авторське право и суміжні права", Цивільного Кодексу України, Женевської «Конвенції про авторське право» з отриманням офіційного "Свідоцтва про реєстрації авторських прав на витвір".

 

РОЗДІЛ VII.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТОПОНІМІКИ ПЕЧЕР.

 

Стаття 35. Одержання печерами словесного найменування.

Печери, а також карстові об’єкти, що мають особливе значення (наукове, культурно-історичне, рекреаційне), можуть одержувати особисте словесне найменування. Таке власне ім’я печери є необхідним і зручним замінником її кадастрового номера в актах комунікації (публікації, доповіді, повідомлення по радіо, телебаченню та таке інше).

 

Стаття 36. Основні рекомендації щодо найменування карстових порожнин.

Наведені нижче правила топоніміки печер носять виключно рекомендаційний характер і в жодній мірі не відміняють беззаперечне та пріоритетне право вибору та призначення  печері унікального найменування  її перше-відкривачами.

1. Загальний принцип найменування карстових порожнин базується на тому, що топоніміка це питання національної ідентифікації.


 

Лента последних новостей

 

 Новые районы в пещере Оптимистической !!!

читать дальше >>>

Покушение на жизнь!

Отстаивание пещер под дулом пистолета.
Читать дальше>>>


Музей спелеологии

Мы обращаемся ко всем с большой просьбой!
Если у вас или ваших знакомых есть старое снаряжение, экспонаты связанные с эволюцией света или старые горелки-примусы пожалуйста свяжитесь с нами и передайте их в музей.читать дальше>>>


Зачем чиновникам пещеры?

altНПП Днестровский каньон, как следовало ожидать, не только рейдеры, но и полные бездельники. Всем известен факт про то, как рейдерскими способами...

итать дальше >>>

We have 10 guests online

ZURSGS site cavers »

ZURSGS site cavers

Weather at the Korolivka »

CONTACTS »

Контакты

Guided tours to caves »

Statistics »

Today89
Yesterday340
This week1826
This month1349
All days671646