.

РусскийУкраїнськаEnglish

3. Угода про умови користування надрами (далі - Угода) є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами. Угода про умови користування надрами - печерою укладається між органом з питань надання дозволу і спелеоклубом як надрокористувачем. Угода регулює і конкретизує передбачені чинним законодавством України та Спецдозволом технічні, технологічні, організаційні,фінансові, економічні, соціальні, екологічні аспекти та правила користування надрами.


Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються Держгеонадрами.

4. Програма робіт визначає порядок, правила, строки, перелік, умови, види і обсяг виконання запланованих робіт на ділянці надр – печері, наданий у користування. В Програмі робіт має бути зазначені: мета використання надр, перспективний план розвитку геологічного об'єкту - печери із зазначенням джерел фінансування, а також програма облаштування території та охорони навколишнього природного середовища, використання печерного об'єкту з науковою та культурно-освітньою метою.

Програма робіт укладається спелеологічною організацією, оформляється як додаток до Угоди про умови користування надрами та затверджується органом з питань надання дозволу.

5. «Акт про надання гірничого відводу» у відповідності зі Ст.19 «Кодексу про надра» засвідчує право на користування спелеологічною організацією печерою як певною ділянкою надр. Гірничим відводом у відповідності зі Ст.17 Кодексу про надра України є виокремлена частина надр - печера, надана користувачам для цілей, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

«Акт про надання гірничого відводу» визначає конкретні просторові границі ділянки надр, що визначаються місцем розташування печери під землею.

Обов’язковість для куратора печери здійснення гірничого відводу території розташування печери передбачено Кодексом України про надра. Набуття «Акту про надання гірничого відводу» здійснюється згідно «Положення про порядок надання гірничих відводів» затвердженого КМ України.

Надання гірничого відводу печери відбувається тільки на підставі попередньо отриманого спелеологічною організацією спецдозволу на користування надрами.

6. Положення про геологічну пам’ятку природи - печеру (карстову порожнину) розробляється куратором печери на підставі типового взірця Положення розробленого Мінприроди і затверджується ним.

Положення має містити назву печерного об’єкту, її розташування, статус як пам’ятки природи, реквізити користувача, мету і завдання пам’ятки природи, режим її території та охорони, дозволені види діяльності, відповідальність за порушення законодавства та умови зміни меж, категорії та скасування статусу Пам’ятки природи для печерного об’єкту.

7. Положення про охоронну зону печери розробляється у відповідності до вимог

Законів України «Про природно-заповідний фонд України", "Про охорону навколишнього природного середовища", Лісового Кодексу України, Кодексу України про надра.

Положення про охоронну зону карстового об’єкту має містити :

а)   мету створення охоронної зони;

б)   план, межі і географічними координатами її розташування;

в)   статус земель у складі охоронної зони;

г)    завдання, режим охорони та використання території охоронної зони;

д)   порядок та умови дотримання режиму охорони і використання території охоронної зони;

е)   відповідальність за порушення режиму охорони і використання території охоронної зони.

Положення про охоронну зону печери розробляється обласними органами управління охорони навколишнього природного середовища та затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

8. Охоронне зобов’язання  засвідчує факт передачі печерного об’єкту під охорону її

куратору (конкретному спелеоклубу, науковій установі, заповіднику, заказнику, геологічній території або геологічному парку).

В охоронному зобов’язанні має бути зазначено: мета передачі об’єкта під охорону, короткий опис пам’ятки природи - печерного об’єкту та його розташування, характеристика та координати охоронної зони печери, режим охорони та збереження печерного об’єкту, реквізити посадової особи, що від імені куратора печери приймає печерний об’єкт під охорону, реквізити організації, якій печерний об’єкт переданий під охорону, її права та обов’язки

Відповідно до Ст. 53, Ст.60 ЗУ "Про природно-заповідний фонд України" охоронне зобов’язання укладається між обласним органом з охорони навколишнього природного середовища і куратором печери на підставі розробленого ним типового примірника охоронного зобов’язання.

9. Опис і характеристика об’єкта визначаються в паспорті печерного об’єкту. Перелік, зміст і структура паспорту печери визначається уповноваженим державним органом (Держгеокадастром) спрільно з спелеологічних організаціями. Примірний взірець паспорту печерного об’єкту надається в Додатку №1 до Закону.

10. Картографічні матеріали - ???  (что должны  содержать, требования, виды , разрезы, привязки, наложения  и т.п. )

 

Стаття 23. Порядок оформлення дозвільних документів на печерні об'єкти.

1. Оформлення зазначених дозвільних та охоронних документів на печери й карстові об'єкти допускається виключно на юридичних осіб - громадські спелеологічні організації (спелеоклуби, спелеологічні спілки та асоціації), наукові установи, заповідники, заказники, геологічні території та парки.

2. Оформлення зазначених дозвільних і правовстановлюючих документів на фізичних осіб, приватних комерційних або не державних організацій забороняється.

 

Стаття 24. Особливості набуття Спецдозволу та Акту гірничого відводу

суб’єктами спелеологічної діяльності.

1.   Надання спелеологічній організації «Спецдозволу на користування ділянкою надр» - печерним об’єктом та «Акту надання гірничого відводу», а також придбання нею геологічної інформації про ділянку надр, яка надається в користування, проводиться Держгеонадрами України за спеціальною, спрощеною процедурою.

2.   Спрощена відносно порядку, встановленого «Кодексом України про надра», процедура надання вказаних документів в даному випадку означає, що вказані документи надаються безоплатно, без справляння встановленого для цих документів збору, на позаконкурсній основі, без проведення аукціону. Надання вказаних документів здійснюється по заявочному принципу по факту подання в Держгеонадра України відповідної заявки з комплектом належним чином оформлених документів (зазначених у додатку 1 до постанови КМУ № 615 від 30.05.2011р.).

3.   Застосування спеціального порядку надання «Спецдозволу»,«Акту гірничого відводу» та придбання відповідної геологічної інформації здійснюється з урахуванням наступних обставин: що вони надаються спелеологічній організації яка вже за власний рахунок відкрила та дослідила або продовжує досліджувати відповідну ділянку надр - печеру і нею опікуватись, а також те, що вони надаються для використання надр для наукових досліджень, без видобування корисних копалин (у відповідності до п.8.10 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»).

4.   Для отримання спецдозволу та Акту гірничого відводу за спеціальною спрощеною процедурою спелеологічна організація має надати крім комплекту документів, передбачених  Держгеонадрами України, також підтвердження свого пріоритету у відкритті або першепроходжені печери (довідка з Держгеокадастру, факт публічного повідомлення, інші факти та докази), а також про проведення постійної діяльності по дослідженню і охороні печери та наявності її карти.

 

Стаття 25. Переоформлення правовстановлюючих документів на печери.

1.  Першочерговим правом на продовження терміну дії або переоформлення зазначених у Ст.22 дозвільних та охоронних документів на печери користується спелеологічна організація, що раніше володіла такими документами.

2.  Переоформлення зазначених у Ст.22 дозвільних та охоронних документів на печери на інших, третіх організацій, що раніше не виконували функції куратора даної печери, можливо тільки у виняткових випадках. До таких відноситься:

а) офіційна письмова відмова спелеологічної організації від подальшого оформлення правовстановлюючих документів на печеру на себе;

б) офіційне припинення існування спелеологічною організації як юридичної особи;

в) грубе та кількаразове порушення спелеологічною організацією взятих на себе зобов'язань й умов, зазначених у цих документах на печеру, які призвели до нанесення непоправного збитку печері або втрати нею своїх основних унікальних властивостей як геологічного пам'ятника природи одночасно з неодноразовим невиконанням відповідних приписів контролюючих організацій по усуненню виявлених порушень. Дані порушення повинні бути попередньо офіційно зафіксовані спелеологами або відповідними державними контролюючими органами. 

Лента последних новостей

 

 Новые районы в пещере Оптимистической !!!

читать дальше >>>

Покушение на жизнь!

Отстаивание пещер под дулом пистолета.
Читать дальше>>>


Музей спелеологии

Мы обращаемся ко всем с большой просьбой!
Если у вас или ваших знакомых есть старое снаряжение, экспонаты связанные с эволюцией света или старые горелки-примусы пожалуйста свяжитесь с нами и передайте их в музей.читать дальше>>>


Зачем чиновникам пещеры?

altНПП Днестровский каньон, как следовало ожидать, не только рейдеры, но и полные бездельники. Всем известен факт про то, как рейдерскими способами...

итать дальше >>>

We have 10 guests online

ZURSGS site cavers »

ZURSGS site cavers

Weather at the Korolivka »

CONTACTS »

Контакты

Guided tours to caves »

Statistics »

Today86
Yesterday340
This week1823
This month1346
All days671643