.

РусскийУкраїнськаEnglish

 

1.   Довжина печери - сумарна довжина всіх прохідних ходів, залів і галерей а також вертикальних колодязів та похилих меандрів печери.

2.   Екскурсійна печера означає будь-яку печеру з поліпшеними або спеціально обладнаними пішохідними стежками, зі штучним освітленням що використається з метою її загального або часткового представлення для широкої публіки та одержання від цього прибутку;

3.   Кадастр печер - перелік відомих печер та карстових об’єктів з детальним геоморфологічним описом, картами та координатами місця розташування.

4.   Карст — геологічна формація, яка формується в процесі розчинення чи вилуговування гірських порід поверхневими чи підземними водами і формування специфічного (поверхневого та підземного) рельєфу.

5.   Карстова лійка - закриті провали, замкнута топографічна депресія або западина, зазвичай лійкоподібної форми від декількох метрів до десятків метрів в діаметрі, яка може бути закрита шляхом формування мулу і яка звичайно має злив, або дренаж в підземні порожнини, через який може відбуватися просочування поверхневих вод у підземні канали або печеру.

6.        Карстова порожнина - це порожнина в надрах що має довжину або глибину більше, ніж два інших вимірювання, і доступна для людини. Карстова порожнина може бути  горизонтальна, вертикальна, похила або складна (лабіринт)

7.        Карстова провінція - це індивідуальна таксономічна одиниця районування карсту,  район, виділений за наявністю карсту певного типу. Карстову провінцію утворює сукупність ландшафтних комплексів різного таксономічного рангу, не завжди пов'язаних між собою територіально, але схожих в морфолого-генетичному та ландшафтному відношенні завдяки загальним умовам перекриття карсту порід.

8.        Карстові прояви - це ті чи інші постійні компоненти геологічного середовища, в яких відбувається формування карсту.

9.     Карстові форми рельєфу - в це поняття об'єднують нерівності земної поверхні та підземних утворень, які формуються шляхом розчинення низки гірських порід підземними, атмосферними, талими, морськими водами.

10. Картографування печер - це складання карт підземних порожнин. що включає в себе основи картографії, історію, методи укладання та застосування карт.

11.             Колодязь - вертикальна порожнина, що доступна для людини, яка має конусоподібну, циліндричну, щелино-подібну  або складну форму при глибині не менше 20 м.

12.    Меандр – вузький звивистий горизонтальну ділянку печери.

13.    Найменування печери - це індивідуальне, особисте ім’я, що привласнено даному конкретному печерному об’єкту і яке відрізняється від назв інших печер та дозволяє виокремити та однозначно визначити даний печерний об’єкт серед інших.

14.    Першевідкриття печери - встановлення існування  раніше невідомої  печери в результаті процесу пошуку печер і наступного її дослідження та проникнення в неї.

15.    Першовідкривачі  печер  - визнаються особи, які відкрили невідому раніше  печеру,  або виявили нову частину в раніше відомій печері.

16.    Першепроходження печери - це перше проходження або перше проникнення в невідому печеру чи в новий район, відкритий в відомій печері.

17.    Печера – це порожнина в верхній частині земної кори, сполучена з поверхнею одним або декількома вхідними отворами, що утворена в легко розчинній породі в результаті діяльності підземних вод. Печера означає будь-які природні підземні порожнини, у тому числі, але не обмежуючись, печери, гроти, природні ями та заглиблення, карстові порожнини, системи взаємозалежних проходів, які проходять під поверхнею землі або усередині скелі або її виступу (але крім будь-яких шахт, тунелів, акведуків або інших штучних прокопів) та які є досить більшими, щоб можна було пройти (або проповзти, просунутися чи протиснутися) людині або такі, що можуть бути розширені для забезпечення проходу в результаті спелео-інженерних робіт;

18.    Печерна система - печери в даній карстовій області які пов'язані одна з одною гідрологічно або ходами, безперервно або переривчасто, та що мають один або декілька входів (отворів);

19.    Печерний ресурс включає будь-який матеріал або речовину, що є природні в печерах, такі, як: тваринне та рослинне життя, палеонтологічні депозити, відкладення, мінерали, кристали і сталактити, інші печерні утворення та культурні артефакти.

20.    Печерні утворення означає природні мінеральні утворення або нагромадження, що утворюються в печері, у тому числі, але не обмежуючись, сталагміти, сталактити, гелектити, гіпсові квіти, гіпсові голки, драпірування, натічні утворення, печерні перли, кальцієві греблі, сталактити, сталагміти, сталагнати, колони, конкреції, формування із глини або бруду.

21.    Підземний базовий табір (ПБТ) – це місце в печері спеціально обладнане для забезпечення багато-добового безперервного перебування та проживання спелеологів під землею під час її дослідження .

22.    Понор отвір в гірській породі, що поглинає постійний або тимчасовий водотік, а також карстова воронка з таким отвором. Поширена форма рельєфу в багатьох карстових районах світу.

23.    Публічне повідомлення (оповіщення) - повідомлення в будь-яких засобах масової інформації (ЗМІ) і мас-медіа, включаючи інтернет видання та сайти, у тому числі - сайти спелеоклубів або спеціалізовані спелеологічні форуми, в актах комунікації (кадастри, публікації, доповіді, повідомлення по радіо та телебаченню), а також в інших засобах масової комунікації, що дозволяють зафіксувати та надалі підтвердити факт надання та зміст такого повідомлення.

24.    Рукотворна підземна порожнина – це порожнина яка була утворена людиною для будь яких цілей.

25.    Сифон - коліно подібний вигин у вертикальній площині каналу підземної карстової річки затоплений водою до стелі, трубоподібні канали між пустотами заводненої печери, де дзеркало карстових вод змикається зі склепінням, або при спаді рівня з'являється тонкий повітряний просвіт. Відкритий сифон - будь яка заводнена порожнина в якій між стелею та водою є повітряний простір.

26.    Спелеоклуб - це добровільне об’єднання людей на базі спільного інтересу до печер і спелеології, яке офіційно зареєстровано як юридична особа у формі громадської організації та проводить регулярну  діяльність у галузі пошуку, дослідження та проходження печер.

27.    Спелеолог -  будь-яка людина, що цікавиться печерами та приймає регулярну участь у колективному або індивідуальному відвідуванні, пошуку, відкритті або дослідженні печер;

28.    Спелеологічна експедиція (спелеоекспедиція) - це спеціально організований спелеологами захід спрямований на пошук, дослідження, в тому числі наукове, печер та карстових проявів, захист та збереження екологічного стану здійснення печер;

29.    Спелеологія (1) - Спелеологія, (від грецького "печера" та "навчання"), це наука яка займається всебічним дослідженням природних підземних просторів: печер, гротів, рік та озер, наука про печери, їх походження, геологічні і гідрогеологічні умови розвитку та походження, морфологію, відкладення та корисні копалини, умови проживання організмів, історію освоєння і практичного використання.

30.    Спелеологія (2) - суспільний рух, що об'єднує фізичних осіб – спелеологів, які на ініціативній основі займаються пошуком, відкриттям, дослідженням і картографуванням печер та які проводять спелеологічні науково-дослідні та учбово-спортивні заходи в печерах.

31.    Спелеосекція - угруповання спелеологів  у складі іншої громадської організації або об'єднання яке не має статусу самостійної юридичної особи;

32.    Спелеотуризм - спортивно-туристичний напрямок, пов'язаний з відвідуванням або проходженням печер винятково зі спортивними або пізнавальними та екскурсійними цілями без їхнього спеціального вивчення або дослідження.

33.    Спелеотурист  - це людина, яка однократно або нерегулярно відвідує печери виключно з освітньо - пізнавальними цілями, без їх дослідження або пошуку.

34.    Суб’єкт спелеологічної діяльності – це спелеоклуб, спелеосекція, окремий індивідуальний спелеолог, наукова установа, які регулярно займаються пошуком, відкриттям, дослідженням і картографуванням печер, проводять спелеологічні науково-дослідні та учбово-спортивні заходи в печерах.

35.    Тваринний світ печер означає будь-яких хребетних або безхребетних тварин - корінних мешканців цієї печери та включає, але не обмежується, чотириногими ссавцями, птахами, рибами, амфібіями, рептиліями, ракоподібними та молюсками, або будь-якої їхньої частини.

  

Лента последних новостей

 

 Новые районы в пещере Оптимистической !!!

читать дальше >>>

Покушение на жизнь!

Отстаивание пещер под дулом пистолета.
Читать дальше>>>


Музей спелеологии

Мы обращаемся ко всем с большой просьбой!
Если у вас или ваших знакомых есть старое снаряжение, экспонаты связанные с эволюцией света или старые горелки-примусы пожалуйста свяжитесь с нами и передайте их в музей.читать дальше>>>


Зачем чиновникам пещеры?

altНПП Днестровский каньон, как следовало ожидать, не только рейдеры, но и полные бездельники. Всем известен факт про то, как рейдерскими способами...

итать дальше >>>

We have 14 guests online

ZURSGS site cavers »

ZURSGS site cavers

Weather at the Korolivka »

CONTACTS »

Контакты

Guided tours to caves »

Statistics »

Today79
Yesterday340
This week1816
This month1339
All days671636