.

РусскийУкраїнськаEnglish
1024x768

РОЗДІЛ XI.

ОБЛІК КАРСТОВИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА.

 

Стаття 56. Облік карстових порожнин і печер.

1. Облік печер і карстових об'єктів України ведеться на державному рівні у відповідному загальноукраїнському кадастрі печер.

Ведення кадастру печерних об'єктів  Державним геологічним кадастром (Держгеокадастром) здійснюється від імені держави та забезпечується цільовим бюджетним фінансуванням.

З метою централізації й стандартизації спелеологічної інформації кадастр веде вповноважений незалежний орган створений при Держгеокадастрі.

2. Держгеокадастр формує єдиний кадастр (реєстр) всіх типів природних карстових утворень (печер, понорів, лійок, провалів, просадок та інше) та здійснює фіксацію дати їх відкриття та найменування, їх першовідкривачів, дослідників та кураторів.

3. Держгеокадастр наділяється правом надання відповідних довідок і виписок, що мають статус офіційних та правовстановлюючих документів.

4. Держгеокадастр спільно з спелеологічними організаціями розробляє та впроваджує єдину систему нумерації та маркування карстових порожнин.

5. До введення єдиної системи нумерації та маркування карстових порожнин всі первинно виявлені печери реєструються спелеологічними організаціями-дослідниками на основі внутрішніх польових (кадастрових) номерів або найменувань, привласнених їм першовідкривачами.

 
 

Стаття 57. Адміністрування кадастру печер України.  

1. Кадастр печерних об’єктів, що веде Держгеокадастр, складається з двох реєстрів (каталогів) печер – основного і резервного.

а)   В резервному каталогу ведеться попередній облік печер виключно на підставі повідомлення (згідно Розд.VI закону) суб’єктами спелеологічної діяльності про їх відкриття або перше-проходження. Печерні об’єкти резервного каталогу потребують уточнення, перевірки та підтвердження вихідних даних для їх подальшого занесення у основний реєстр (каталог).

б)   Основний реєстр печер включає печери для яких підтверджено факт їх існування, відповідність їх розмірів мінімальним вимогам для їх визнання печерою згідно Ст.5 закону, та для  яких належним чином оформлені документи, зазначені в п.4, п.5, п.6 даного розділу, що офіційно зареєстровані в Держгеокадастрі.

2. Завдання методичного забезпечення та ведення кадастру печер здійснює Держгеокадастр. Держгеокадастр вводить та реалізує механізм поповнення кадастру новими даними на основі прямої взаємодії Держгеокадастру та суб’єктів спелеологічної діяльності, а також формує єдину систему нумерації та маркування карстових порожнин.

3. Первинний реєстр печер України формується Держгеокадастром на підставі об’єднання існуючих у різних спелеологічних організацій та їх об’єднань власних каталогів печер.

Суб’єкти спелеологічної діяльності зобов’язані на запит Держгеокадастру передати йому всі наявні в них каталоги та реєстри печер для формування загально державного кадастру печер України. 

4. По кожному новому печерному чи карстовому об’єкту для його первинного внесення в резервний реєстр суб'єкт спелеологічної діяльності повинен надати в Держгеокадастр наступні матеріали:

а)     заява довільної форми про відкриття печерного об’єкту;

б)     вид відкритого об'єкта (печера, понор, грот, лійка, інше);

в)     його тип - горизонтальний, вертикальний, похилий або комбінований;

г)       дата відкриття або первопрохождения;

д)     найменування печерного об’єкту (якщо воно привласнено) або його тимчасовий кадастровий номер наданий заявником;

е)     список першовідкривачів або першопрохідників печери;

ж)    орієнтовний район розташування, без обов’язкового вказання точних географічних координат;

з)      заява (при необхідності) про встановлення тимчасового обмеження на відритий доступ до інформації про даний об’єкт з обґрунтуванням такого обмеження та вказанням його терміну.

У заявці на фіксацію факту першого проходження (проникнення) печери обов'язково повинне бути додатково зазначено джерело та реквізити публічного повідомлення, яке підтверджує та встановлює пріоритет першовідкривачів.

5. Для внесення печерного об’єкту в основний реєстр (кадастр) печер та надання йому офіційного постійного статусу суб'єкт спелеологічної діяльності надає в Держгеокадастр наступні матеріали:

а)   заява встановленої Держгеокадастром форми про включення печери в основний офіційний реєстр (кадастр) печер України;

б)   найменування організації - заявника назви;

в)   найменування печери;

г)    дата відкриття або перше-проходження печери;

д)   довідка про перше-відкривачів печери або про перше-дослідників печери який має містити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, його спелеологічну організацію;

е)   підтвердження наявності або вказання джерела публічного повідомлення про відкриття або перше-проходження печери;

ж)  опис місцезнаходження печери із вказівкою географічного й адміністративного положення, відстаней до найближчих населених пунктів і прив'язки по місцевих орієнтирах;

з)    довідки про попереднє включення печери в резервний каталог Держгеокадастру;

и)  перелік проведених досліджень печери та отриманих результатів, з вказанням часу проведення досліджень та їх учасників;

к)    опис і характеристика печери;

л)   карта печери (в горизонтальній площині), а для вертикальних печер додатково розрізи та розгортки печери.

6. Опис печери має містити: розміри, породи розміщення, особливі визначні відзнаки, фотграфії, історія відкриття та дослідження, отримані результати досліджень, інше, зазначене в Паспорті печери (Додаток №1 до Закону).

7. Куратор печери або суб’єкт спелеологічної діяльності, що проводить дослідження печери та має наміри отримати статус її куратора, зобов’язаний щорічно подавати в Держгеокадастр інформацію, яка відображає поточний стан та зміну основних параметрів печери: її довжину або глибину, карту нових ходів та районів печери, кількості входів, встановлення з’єднання з іншими печерами, площі розташування плану печери з її прив’язкою до географічної карти поверхні.

 

Стаття 58. Умови та обмеження доступу до інформації про печери.

1. Інформація про печери, що створювали та збирали, багато поколінь спелеологів належить усім без винятку спелеологам і громадянам України і не може бути оголошена чиєюсь одноособовою власністю.

2. Кадастр печер України існує і зберігається Держгеокадастром в паперовій та електронній формі. Загальний доступ надається до електронного кадастру.

3. Електронний кадастру печер України є відкритим та знаходиться у вільному доступі для кожного громадянина України (крім випадків тимчасового обмеження повного доступу до частини інформації згідно п.п.4-6  цієї статті).

4. Тимчасово, за заявкою  спелеологічної організації, що є першовідкривачем печери, може бути обмежений вільний доступ тільки до частини інформації про точне місце розташування печери та її точну карту і на термін не більше 1 року після її відкриття. Дане обмеження встановлюється виключно з метою забезпечення належних умов для збереження печери, проведення її первинного дослідження та картографування, оцінки її наукової, геологічної, археологічної, культурної, екологічної, історичної цінності, а також облаштування на вході засобів обмеження входу.

5. В окремих випадках, за поданням спелеологічної організації, що є першовідкривачем печери або її куратором, Держгеокадастр може встановити додатковий термін обмеження доступу до частини інформації про печеру, але не більше ніж на 3 роки. До заявки повинне бути прикладене обґрунтування необхідності введення даного обмеження.

6. Під час дії обмеження повного доступу до всієї інформації кадастру печер закрита частина інформації може бути надана окремим рішенням Держгеокадастру тільки спелеологічній організації або науковій установі за її письмовим запитом з відповідним обґрунтуванням необхідності та подальшого використання отриманої інформації.

7. У якому форматі, розмірі,ступені подробиці карти надаються у відкритому доступі? 

Лента последних новостей

 

 Новые районы в пещере Оптимистической !!!

читать дальше >>>

Покушение на жизнь!

Отстаивание пещер под дулом пистолета.
Читать дальше>>>


Музей спелеологии

Мы обращаемся ко всем с большой просьбой!
Если у вас или ваших знакомых есть старое снаряжение, экспонаты связанные с эволюцией света или старые горелки-примусы пожалуйста свяжитесь с нами и передайте их в музей.читать дальше>>>


Зачем чиновникам пещеры?

altНПП Днестровский каньон, как следовало ожидать, не только рейдеры, но и полные бездельники. Всем известен факт про то, как рейдерскими способами...

итать дальше >>>

We have 14 guests online

ZURSGS site cavers »

ZURSGS site cavers

Weather at the Korolivka »

CONTACTS »

Контакты

Guided tours to caves »

Statistics »

Today107
Yesterday574
This week107
This month12922
All days653724