.

РусскийУкраїнськаEnglish

Стаття 52. Відвідування печер.

В залежності від мети і терміну відвідування, рівня підготовки відвідувачів та їх складу, протяжності і складності маршруту відвідування печер поділяється на наступні категорії:

1)     професійне відвідування спелеологами та науковцями з метою відкриття продовжень печери, з метою проведення наукових досліджень або з метою загального ознайомлення;

2)     спортивне відвідування печер спелеологами з метою здійснення її проходжень  до певної точки або по певному маршруту в печері, а також проведення тренувань та змагань;

3)     екскурсійні та комерційні (на платній основі) відвідування печер звичайними громадянами з пізнавально-освітніми цілями.

Стаття 53. Умови відвідування печер.

1.   Відвідування печери сторонніми  суб’єктами спелеологічної діяльності, що не є її кураторами або постійними та єдиними її дослідниками, можливе тільки за наступних умов:

а)     обов’язкового  надання куратору печери заявки (повідомлення) про свої наміри відвідування печери;

б)     отримання від куратора печери попереднього погодження своїх дій в печері.

в)     При відвідуванні печери, що перебуває під кураторством іншої спелеологічної організації з розумінням і повагою ставитись до встановлених обмежень і правил, прагнути їх цілком та повністю дотримуватись і не порушувати встановлений режим відвідування печер

Дані вимоги діють незалежно від наявності на вході в печеру дверей або інших захисних та обмежуючих доступ пристроїв.

2.   Відвідування печери спелеологами та науковцями з професійною метою можливо тільки в супроводі що найменше одного спеціального провідника, що надається куратором печери. Дана вимога є обов’язковою для відвідування великих горизонтальних лабіринтових (більше 5км) та вертикальних печер.

3.   Здійснення екскурсійного відвідування печер має відбуватися виключно при умові супроводу групи з розрахунку не менше ніж один провідник на кожні 10 екскурсантів.

4.   Кількість провідників залежить від кількісного складу групи відвідувачів та рівня їх спортивної та фізичної підготовки, складності маршруту і визначається виключно куратором печери в кожному випадку індивідуально. Всі інші умови та порядок відвідування печери визначаються індивідуально кожним куратором печери у відповідному положенні що має бути обов’язково ним розроблене.

5.   Провідник, що супроводжує групу відвідувачів печери, відбирається і призначається куратором печери з числа членів його спелеоклубу (спелео-секції), які мають довготривалий і постійний досвід роботи в печері, добре знають карту печери та здатні в ній самостійно орієнтуватись. Вимоги та порядок відбору провідників визначаються куратором у відповідному положенні, що має бути обов’язково розроблене ним.

6.   Відповідальність за безпечне відвідування печери несуть солідарно: організатор відвідування (керівник групи екскурсантів), придані групі провідники, куратор печери, а також безпосередньо постраждала особа (особи) якщо буде доведена його провина у виникненні надзвичайної ситуації або нещасного випадку.

7.   Організація екскурсій базується на постулаті свідомості дій її учасників. Погодження особи на участь у відвідувані печери автоматично має на увазі, що дана особа добровільно прийняло таке рішення, повністю усвідомлює всі наслідки та ризики відвідування печер як місць з підвищеною небезпекою,  приймає на себе всю відповідальність, в тому числі - фінансову, за свої дії в печері та їх наслідки, за не виконання розпоряджень провідника та порушення встановлених умов відвідування та поведінки в печері.

Перед відвідуванням печери екскурсанти мають бути попереджені організатором про розповсюдження на них даного постулату.

Даний постулат означає, що ні розпорядник печери, ні його вповноважені агенти (провідники), посадові особи й співробітники, що  діяли в межах своєї компетенції, не відповідають за  збиток, понесений відвідувачем (спелеологом, спелеотуристом, екскурсантом), якщо тільки такий збиток не понесений у результаті прямої недбалості розпорядника пов’язаної із забезпеченням і підтримкою трас, сходів, електричних проводів або іншою недбалістю, що стала безпосередньою причиною травми.  

 

Стаття 54. Засади туристично-екскурсійної спелеологічної  діяльності.

1.   Комерційне використання туристично-екскурсійного та рекреаційно-розважального потенціалу найбільш атракціонних або доступних печер відповідає рекомендаціям ЮНІСЕФ, Глобальної мережі геологічних територій ЮНЕСКО (GGN) і Європейської мережі геологічних територій (EGN) та Міжнародного союзу геологічних наук (ІUGS).

Створення спеціалізованих карстово-спелеологічних парків і територій на базі атракційних печерних об’єктів передбачено Ст.14 Кодексу України про надра (КУпН), Законами України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" та "Про природно-заповідний фонд України".

Здійснення туристично-екскурсійної спелеологічної діяльність відповідає програмі Європейського союзу "Розвиток геотуризму в Європі" і спрямована на  створення «контрольованого» туристичного сервісу, що дозволить зменшити негативний вплив на печери як об’єкти геологічної спадщини.

Спелеологічна діяльність туристично-екскурсійного напрямку становить сучасну форму і засіб охорони, популяризації та підвищення ролі геологічних цінностей на основі ініціативи ЮНЕСКО по геологічним територіям та отримала визнання Ради Міжнародної програми геологічної кореляції (МПГК, 2000 р.).

2.      Контрольована і організована презентація частини печери є ефективним способом її збереження від неконтрольованого відвідування "дикими" спелеологами й забезпечує ефективне збереження незачеплених частин печери поруч із туристичним маршрутом. Презентація печери дозволяє зняти стрес і неконтрольоване навантаження на інших уразливі печери поблизу.

3.      Здійснення спелеологічної туристично-екскурсійної діяльності як на комерційній основі, так в пізнавально-освітніх цілях на безоплатній основі (спелеотуризм, екскурсійна, музейна і атракційна діяльності, та таке подібне) можливе тільки в печерах, на які оформлені всі дозвільні та правовстановлюючі документи згідно вимог Розд. V даного закону.

4.   Офіційний куратор печери має виключне право здійснення комерційної діяльності в печері якщо така мета використання печери зазначена в дозвільних документах зазначених в Ст.22. Куратор самостійно визначає порядок та фінансові показники такої діяльності у відповідному положенні, що ним розробляється, та їх відповідність лімітам навантаження на печеру, що встановлені спелео-науковими ліцензійними чи державними організаціями.

5.   Здійснення комерційної діяльності в печері організацією, яка не є куратором печери, можливе виключно на основі окремого договору комерційної структури з куратором печери. Даний договір має бути узгоджений та затверджений органами екологічного контролю та з питань надання спецдозволу (Держгеоконтролю).

6.   Договір комерційного використання печери сторонньою організацією  укладається у формі термінової оренди. У даному договорі повинні бути обов'язково зазначені: терміни дії - не більше одного року, чіткі границі ділянки печери, призначеної для комерційно-екскурсійного використання, заборонені для відвідування зони печери, умови та правила відвідування і збереження печери, відповідальність користувача - комерційної структури, відповідність навантаження на печеру лімітам на відвідування печери, що встановлені спелео-науковими ліцензійними чи державними організаціями.

 

Стаття 55. Порядок облаштування екскурсійних маршрутів в печерах.

1. Екскурсійні маршрути мають прокладатися виключно в ближніх найменше уразливих районах печери.

2. Обладнання екскурсійних маршрутів має здійснюватися з обов’язковим дотриманням наступних базових принципів:

а)     мінімального впливу ("безслідної подорожі");

б)     беззбитковість для основної частини печери;

в)     блокування можливості неконтрольованих відвідувань глибинних або особливо цінних районів печери.

3. Екскурсійні маршрути в печері мають бути розділені на 2 категорії:

а)     спортивні маршрути різної категорії складності. До спортивних маршрутів відносяться такі, проходження яких  вимагає  обов’язкового використання комплекту спеціального спелеологічного спорядження. Вони призначені виключно для підготовлених спелеологів або спелеотуристів зі спортивною підготовкою та мінімально достатніми спеціальними навичками;

б)     маршрути загального доступу з обладнаними, по можливості, пішохідними доріжками. До них відносяться маршрути (стежки) які розраховані на звичайних екскурсантів - здорову людину, без спеціальної підготовки. Проходження таких маршрутів не потребує ніякого спеціального спортивного спорядження (крім, при необхідності,  засобів індивідуального освітлення). 

Лента последних новостей

 

 Новые районы в пещере Оптимистической !!!

читать дальше >>>

Покушение на жизнь!

Отстаивание пещер под дулом пистолета.
Читать дальше>>>


Музей спелеологии

Мы обращаемся ко всем с большой просьбой!
Если у вас или ваших знакомых есть старое снаряжение, экспонаты связанные с эволюцией света или старые горелки-примусы пожалуйста свяжитесь с нами и передайте их в музей.читать дальше>>>


Зачем чиновникам пещеры?

altНПП Днестровский каньон, как следовало ожидать, не только рейдеры, но и полные бездельники. Всем известен факт про то, как рейдерскими способами...

итать дальше >>>

We have 19 guests online

ZURSGS site cavers »

ZURSGS site cavers

Weather at the Korolivka »

CONTACTS »

Контакты

Guided tours to caves »

Statistics »

Today103
Yesterday574
This week103
This month12918
All days653720