.

РусскийУкраїнськаEnglish

 

Стаття 43. Питання трансграничного розташування печер.

    1.     У випадку розташування печери під територією двох або більше держав будь-яка її частина, що розташована під державною територією України, становить власність держави Україна як частина її надр на підставі Конституції України та «Закону про Надра» незалежно від територіального розташування іншої частини печери та входу в неї.

    2.     Доступ під землею у будь-яку частину печери, що розташована на території України і є її власністю, з території іншої держави здійснюється відповідно до норм, встановлених законодавством України для перетинання її границі та відповідних міждержавних угод.

  3.     Уповноважені органи Державної прикордонної служби України та Кабінету Міністрів України зобов’язані не пізніше ніж 6 місяців з моменту встановлення факту трансграничного розташування печери або отримання відповідного повідомлення чи заявки від спелеологічної організації розпочати необхідні роботи по демаркації державного кордону у цій печері.

        4.          Демаркація печерної порожнини під землею та встановлення розмежувальних знаків і засобів обмеження доступу здійснюється на підставі Закону України «Про державний кордон України» та міждержавних угод відповідними вповноваженими органами України за узгодженням з аналогічними органами суміжної держави та з залученням спелеологічних організацій, які є кураторами даної печери, ведуть або раніше вели дослідження в ній.

 

РОЗДІЛ IX.

ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕЧЕРНИХ РЕСУРСІВ.

 

Стаття 44. Базові засади охорони печерних ресурсів.

Базові засади охорони печерних ресурсів як пам’ятників природи визначені ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", Кодексом України про надра», а також іншими спеціальними нормативними актами. Відповідні загальні умови охорони печерних ресурсів фіксуються в правовстановлюючих та дозвільних документах що набуває куратор печери згідно Ст.22 даного закону.

Даний закон додатково визначає та конкретизує тільки специфічні для печер і спелеологічної діяльності особливості захисту печер від руйнування та збереження їх унікальних ресурсів.

 

Стаття 45. Базовий постулат організації захисту печерних ресурсів.

Відповідно до загально прийнятих світових норм закон встановлює застосування до організації захисту печерних ресурсів загально прийнятим в світові практиці базовий постулат їх потенційної цінності.

Постулат потенційної цінності печер стверджує наступне. Навіть якщо конкретні знання про особливо цінні аспекти даної печери відсутні на даному етапі її вивчення або поточному рівні розвитку методів наукових досліджень, все рівно  вважається що ці цінні аспекти потенційно присутні, а тому апріорі підлягають охороні в будь-якій печері.

 

Стаття 46. Застосування апріорного охоронного підходу до печерних ресурсів.

Даним законом встановлюється застосування до печерних ресурсів апріорного охоронного підходу: на всі природні печери, без будь яких додаткових обґрунтувань, автоматично поширюється охоронний статус - тільки по факту їх відкриття або внесення в кадастровий облік.

 

Стаття 47. У зв'язку з складністю забезпечення на практиці постійного та ефективного контролю численних та розпорошених на великій території печерних об'єктів обмеженим штатом органів екологічної інспекції дозволити останнім залучити кадри місцевих спелеологів – волонтерів та кураторів печер в якості позаштатних громадських інспекторів.

 

Стаття 48. Заборона виносу зразків печерних ресурсів.

1.      Базовий принцип, вирішення питання виносу взірців з печери, полягає в тому, що усе, що належить печері, повинне залишатися в печері.

2.      Загальне правило становить повна заборона на винос з печери або зміни природнього місця розташування будь-яких взірців печерних ресурсів або їх частин незалежно від їх стану.

2. Винос абсолютно нового взірця зразка печерних ресурсів можливий тільки як окремий випадок, одноразово та виключно для науково-дослідницьких цілей та робіт, які неможливо досягнути або виконати в печері.

3. Реалізація спеціального випадку виносу зразків печерних ресурсів допустиме тільки при одночасному виконанні наступних умов:

а)   Зразок, що відібраний для виносу, повинен являти собою чисто аналітичний матеріал, або окремий, відділений від цілісного печерного утворення, шматок якій вільно лежить, або елемент, вилучений із тропи при її розчищенні, або елемент, видалений при розкопці проходу.

б)     Повинна бути визначена подальша доля зразка. Якщо це аналітичний матеріал, заздалегідь має бути визначено і обґрунтовано для яких саме наукових цілей необхідний саме цей зразок. Якщо це унікальне печерне утворення, то виносити його можливо тільки з обов’язковим поверненням.

в)   Повинна бути гарантована схоронність зразка від зникнення або знищення в ході його подальшого вивчення або експозиції.

г)       Позначки та написи в печері можуть наноситися тільки при проведенні дослідження печери й тільки якщо це диктується абсолютною необхідністю.

д)     Відбір проб повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями и виключно для власних досліджень.

е)     Відібрані взірці не можуть бути ні продані ні куплені незалежно від мети цих дій.

4. Наступні навмисні або свідомі дії, здійснювані будь-ким без попереднього письмового дозволу куратора печери, вважаються незаконними та кваліфікуються як вандалізм:

-        зламування, руйнування, або залишення напису або будь якого  іншого сліду вирізанням або відкритим вогнем чи кіптявою на будь-якій поверхні печери або будь-якому природному утворенні в ній;

-        зміна яким-небудь образом природного стану печери й  будь-якої її частини (крім випадків обговорених у п.1 Ст.51,  Ст.60 даного Закону);

-        будь-які види втручання,  злом або ушкодження замків, дверей, ґрат,  воріт або інших засобів призначених для обмеження або запобігання несанкціонованого або безперешкодного (вільного) доступу в печеру;

-        здійснення актів a) Knowingly destroying, disturbing, defacing, marring, altering, removing, or harming the speleogem or speleothem of any cave or altering the free movement of any animal or plant life into or out of any cave; псування, видалення або пошкодження бідь яких печерних утворень,  будь-яких тварин і рослин печери;

-        b) Gathering, collecting, possessing, consuming, selling, bartering or exchanging or offering for sale without authority any, cave resources; andзбір, споживання, продаж, обмін, бартер або продаж без дозволу будь-яких печерних ресурсів;
здійснення фальсифікування або видалення  охоронного знаку/таблиці  про розміщення печери;

-          c) Counselling, procuring, soliciting or employing any other person to violate any provision of this Section.здійснення консультування, вимагання, вербування або використання будь-яких інших осіб з метою порушення будь якого з положень цього розділу.

Наведені незаконні дії  кваліфікуються як незаконне проникнення зі зломом.
 

Лента последних новостей

 

 Новые районы в пещере Оптимистической !!!

читать дальше >>>

Покушение на жизнь!

Отстаивание пещер под дулом пистолета.
Читать дальше>>>


Музей спелеологии

Мы обращаемся ко всем с большой просьбой!
Если у вас или ваших знакомых есть старое снаряжение, экспонаты связанные с эволюцией света или старые горелки-примусы пожалуйста свяжитесь с нами и передайте их в музей.читать дальше>>>


Зачем чиновникам пещеры?

altНПП Днестровский каньон, как следовало ожидать, не только рейдеры, но и полные бездельники. Всем известен факт про то, как рейдерскими способами...

итать дальше >>>

We have 15 guests online

ZURSGS site cavers »

ZURSGS site cavers

Weather at the Korolivka »

CONTACTS »

Контакты

Guided tours to caves »

Statistics »

Today91
Yesterday574
This week91
This month12906
All days653708